X close form

Contact

To contact me for questions or information, please fill out this form.

Prefer to call?
You can reach me at +31 (0)6 31 97 43 36

Or call me at +31 (0)6 57 866 096

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Groep Heylen HQ
heylenwarehouses.com

T-Port

Logistic
Campus

XL Businesspark Twente

Twente moet wel mee in de vaart der volkeren

180.000 vierkante meter is heel ambitieus maar ik maak mij geen zorgen

TOM Magazine - tekst Erwin Gevers - foto's Frank VisschedijkBack to news
February 28, 2019

Dat vastgoed het metier van Bob Loohuis zou worden, lag aan­vankelijk niet voor de hand. De 49­jarige Oldenzaler, van huis uit notarieel jurist, begon zijn loopbaan als kandidaat­notaris, maar constateerde dat dit ambt zijn interesse niet zou kunnen vasthouden. “Mijn echte kennismaking met vastgoed was bij Bouwfonds Property Finance. Zo ben ik het commerciële vastgoed ingerold. Daarna volgde de FGH Bank en uiteindelijk Heylen Warehouses, waar ik nu vijftien maanden mee samenwerk als Business Development Manager.” Dat een Nederlander deel uitmaakt van het managementteam van de Belgische project­ontwikkelaar is niet verwonderlijk. “Circa zeventig procent van de activiteiten van Heylen Warehouses is in Nederland gerealiseerd, onder andere in Heerlen, Venlo, Oud Gastel, Etten­Leur en Berkel en Rodenrijs. De T­Port Logistic Campus in Almelo is ons eerste project in Noord­Nederland. Op dit moment hebben we totaal circa 1,8 miljoen vierkante meter duurzame warehouses gebouwd en in aanbouw. We zijn een bedrijf dat zelf ontwikkelt en bouwt voor onze eigen beleggingsportefeuille. Voor onze klanten zijn we daar­door een one­stop­shop in dit hele proces.”

Megaconcern

Wellicht dat Heylen bij de Nederlander weinig herkenning oproept. Echter, het gaat hier om een megaconcern, opgericht door Wim Heylen die op zijn achttiende startte met diervoederwinkels, deze verkocht en vervolgens ging investeren in bedrijven. Ook in Neder­land: tussen de 700 miljoen tot een miljard. Tot op zekere hoogte kan een vergelijking worden gemaakt met het Nederlandse familiebedrijf VDL. Maar die gaat mank omdat Wim Heylen, in tegenstelling tot Wim van der Leegte, zelf niets produceert, zegt Loohuis: “Heylen investeert in bedrijven en laat die onder de eigen naam voortbestaan. Onder die investeringen zijn in Nederland bekende namen als de winkelketen Expert en fornuizenmaker Boretti.” Maar ook de Koninklijke Nederlandse Munt, oftewel de Royal Dutch Mint. Het eeuwenoude bedrijf werd door de Heylen Group in 2016 gekocht van de Nederlandse staat en floreert, zegt Loohuis: “Het lijkt alsof we steeds minder met muntgeld betalen, maar wereldwijd gebeurt het tegenovergestelde. Royal Dutch Mint is de grootste muntproducent ter wereld en levert aan meer dan vijfenzestig landen muntgeld. In een ander muntbedrijf maken we gerelateerde producten zoals coins en tokens. Daar is op de een of andere wijze nog altijd veel vraag naar.”

Bewuste keuze voor Almelo

De in het Belgische Herenthals gevestigde investeringsmaatschappij opereert met al haar activiteiten enigszins onder de radar. Voor de vastgoed­tak Heylen Warehouses ligt dat anders. Al was het alleen maar om de enorme hallen die, zoals nu in Almelo, worden ge­bouwd. Met de on­Twentse afmetingen behoren de warehouses, zeker de tweede fase van 120.000 vierkante meter, tot de grootste gebouwen van Overijssel. En wij mogen het dan ‘schoenendozen’ noemen, Bob Loohuis vindt het mooie gebouwen: “Ja, ik vind dat serieus. Als je kijkt naar de architectuur, de gevels, de inrichting en hoe duurzaam het is gebouwd. Dat is typisch Heylen Warehouses; we besteden er veel aandacht aan omdat wij als eindbelegger een langetermijnvisie hebben en de gebouwen ook geschikt moeten zijn voor de tweede of derde huurder.” Maar voor een grootte­record of schoonheidsprijs kwam Loohuis niet naar Twente: “Er waren drie redenen om te kiezen voor Almelo: uiteraard de multimodale locatie en de beschikbaarheid van grond. Het feit dat de arbeidsmarkt hier minder overspannen is dan in de logistieke kernen in Zuid­Nederland telt. En uiteraard de aanwezigheid van de haven, de Container Terminal Twente. Die is van groot belang, net als natuurlijk het feit dat Twente op een belangrijk logistiek kruispunt ligt.”

Bouwen op vraag, niet op risico

Dat de locatie in combinatie met de containerterminal perfect was, werd snel bewezen. In december 2017 werd het eerste huur­contract getekend en in februari 2018 begon de bouw. Bleckmann was de eerste huurder omdat het een grote klant binnenhaalde, het in Hong Kong gevestigde Vtech Electronics. De fabrikant van pedagogisch verantwoord speelgoed laat de totale logistiek en distributie voor Europa uitvoeren door Bleckmann. Een forse klus: wekelijks arriveren er vanuit de Rotterdamse haven 120 containers bij CTT. Die worden vervolgens getransporteerd naar Bleckmann waar de orders voor geheel Europa worden klaargemaakt en verstuurd.

Liefst 45.000 vierkante meter heeft Bleckmann daartoe beschikbaar. Het Almelose Bolk Logistics is de tweede huurder en heeft inmiddels een hal van 15.000 vierkante meter in gebruik genomen. “De resterende meters in het eerste gebouw reserveren we vooralsnog voor de zittende huurders om eventuele groei te kunnen faciliteren”, zegt Bob Loohuis, die zeker is van zijn zaak. “We bouwen op vraag en niet op risico. We gaan de tweede fase zeker vol krijgen en bouwen. Kijk, we zijn heel flexibel. Als zich een bedrijf meldt, zorgen wij ervoor dat het kan groeien. Als het meer meters nodig heeft, dan hebben wij die beschikbaar en moet een klant afschalen dan is dat ook bespreekbaar. En wij zijn aantrekkelijk door onze aanpak, want wij bouwen logistieke campussen. Dit zijn grootschalige gebouwen waarin we verschillende huurders huis­vesten. Deze gebouwen hebben een goede infrastructuur rondom en bieden de mogelijkheid voor onze klanten om kosten te drukken door bijvoorbeeld het uitwisselen van personeel en gezamenlijke inkoop van energie. Ja, 180.000 vierkante meter is heel ambitieus maar ik maak mij geen zorgen.”

Warehouses onmisbaar

Loohuis erkent dat er wat scheurtjes in de economische groei lijken te komen: “Maar ondernemen is risico nemen. Je voelt inderdaad wel een beetje een rem, ook omdat personeel schaars is geworden. Maar voor een kentering zijn wij niet bang.” Ook al niet omdat online­shoppen en e­commerce een steeds grotere wissel trekken op de slagvaardigheid van producenten en groothandels. Loohuis: “We willen online shoppen en boodschappen doen. We willen next­day of zelfs same­day delivery. Dat betekent dat webshops alle producten op voorraad moeten hebben en snel moeten kunnen versturen. En vergeet de retouren niet. Er is derhalve veel ruimte nodig. In de moderne logistiek zijn ons soort warehouses onmisbaar.”

Dat dat uitgerekend moet in het Twentse coulisselandschap, daar heeft de Tukker ook zijn mening over: “Ik vind het Twentse landschap prachtig en woon zelf op de stuwwal in Oldenzaal. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit. We kunnen hier niet alleen van het toerisme leven. Bedenk wel dat Twente een krimpregio is. We zullen er op een verantwoorde en duurzame wijze voor moeten zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen en dat heeft het XL Businesspark Twente perfect gefaciliteerd. Zij hebben de ruimte gecreëerd waar dit soort grootschalige ontwikkelingen kunnen plaats vinden. Hierdoor blijft de regio interessant als vestigingsplaats voor ook internationale bedrijven en dat heeft direct een aanzuigende wer­king op mensen die hier gekwalificeerd werk kunnen vinden en tevens in ons mooie Twentse coulisselandschap kunnen komen wonen.”

Multimodaal

Door de ontwikkeling in de e­commerce, de consolidatie en mon­dialisering is de trend in logistiek op dit moment groot, groter, grootst, constateert Loohuis: “Er gaat op den duur ook hoger ge­bouwd worden omdat de beschikbaarheid van grond schaars zal worden en omdat vergaande automatisering in het logistieke proces hier om vraagt. In België zijn we op dit moment bezig met een pilotproject. We bouwen daar een gestapeld warehouse. Een trend die al jaren gaande is in het verre­oosten en mijns inziens ook hier zal gaan plaats vinden.” Heylen Warehouses wil daarin een rol spelen.

Ook in Almelo, waar de blik al voorzichtig naar de overkant van het kanaal wordt gericht. Want de locatie is uitstekend, mede dankzij de snelweg en containerterminal. “Door vervoer over water haal je vrachtwagens van de weg af”, zegt Loohuis: “Ook bij andere bedrijven op het XL Businesspark zie je dat er steeds meer over water wordt aan­ en afgevoerd. Dat multimodale waarover  we hier beschikken is erg belangrijk voor ons. We hebben wegtransport, een haven en een vliegveld. Nee, inderdaad geen spoorterminal. Dat zou een prachtige aanvulling zijn.” Het gemis van een spoorwegemplacement is vooralsnog geen nadeel. “Natuurlijk is het belangrijk dat de A1 wordt verbreed. Dat gaat ook wat mij betreft veel te traag. Maar waar ik mij veel meer zorgen over maak is de congestie die ontstaat in de Rotterdamse haven voor de doorvoer van containers deze kant op. Daarvan zijn onze klanten wel afhankelijk. Tevens is de verdieping van de Twentekanalen een must. Hierdoor ontstaat meer capaciteit waardoor grotere schepen met meer containers Twente kunnen bereiken. Wij gaan er dan ook van uit dat de over­heden hun belofte nakomen. De vereniging Port of Twente doet in dit verband uitstekend werk om deze zaken aan te pakken en om de bereikbaarheid van Twente constant onder de aandacht te houden van onze lokale en landelijke bestuurders.”

En met ‘deze kant’ bestempelt de Oldenzaler een van de belang­rijkste Europese kruispunten: “We zitten hier precies op een be­langrijk knooppunt, namelijk de Northsea­Baltic corridor en de Scandinavian­ Mediteranian corridor. Dit zijn TEN­T (Trans European Transport Network) transportaders door Europa waar we econo­misch gezien gebruik van moeten maken. Daarvoor is ruimte nodig om nieuwe bedrijven te kunnen vestigen. We zullen dus na moeten denken over een XL Businesspark II. Aan de overzijde van het kanaal zou kunnen. Binnen afzienbare tijd is de ruimte hier helemaal vol. En nogmaals: ik ben en blijf een echte Tukker en ik houd van ons landschap. Maar om onze regio in stand te kunnen houden moeten wel mee in de vaart der volkeren.”

“In de moderne logistiek zijn onze warehouses onmisbaar”

More news