X close form

Contact

To contact me for questions or information, please fill out this form.

Prefer to call?
You can reach me at +31 (0)6 31 97 43 36

Or call me at +31 (0)6 57 866 096

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Groep Heylen HQ
heylenwarehouses.com

T-Port

Logistic
Campus

XL Businesspark Twente

Verruiming Twentekanalen verbetert de bereikbaarheid Twente

Port of Twente is opgelucht dat minister Cora van Nieuwenhuizen geld heeft gevonden om het laatste stuk van de Twentekanalen, waar de haven van Delden, Hengelo, Almelo en Enschede aan liggen te verruimen.

RTV Oost - foto Emiel GeerdingBack to news
March 14, 2019

Vooruitlopend op de al in2013 toegezegde verruiming van de Twentekanalen hebben de Twentse ondernemersal zo’n 490.000.000 geïnvesteerd in uitbreiding en nieuwbouw vanproductielocaties en warehouses, de bouw van een containerterminal en eenspeciaal voor de verruimde Twentekanalen gebouwd schip. Lokale overheden hebbengeïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van kades en bodembescherming. Hetproject verruiming Twentekanalen is opgenomen in de CEF-cal, een Europeesprogramma dat investeringen in infrastructuur en slimme logistiek in combinatiemet ICT-toepassingen stimuleert. Hier zijn de gemeentes Hengelo en Almelo, deprovincie Overijssel, Port of Twente en het Duitse KNI evenals Rijkswaterstaaten het bedrijf Rokramix partners in. Naast de verruiming van de Twentekanalen,zijn investeringen in kades, bodembescherming en het project Blauwe Golfonderdeel hiervan. Hiermee hebben de partijen ook haar nek uitgestoken ommeerdere projecten te verbinden aan de verruiming van de Twentekanalen.

Port of Twente ziet de toezegging van de minister als de kroon op de inzet vanalle ondernemers hier in de regio die zelf al zijn gaan investeren voordat deuitvoering van het project verruiming Twentekanalen gereed is. Daarnaast desterke samenwerking van de ondernemers met de gemeentes en de provincie evenalsRijkswaterstaat, waardoor we als regio gezamenlijk naar buiten treden en hebbenkunnen laten zien dat het verruimen van de Twentekanalen zeker de investeringwaard is en meer dan dat zal opbrengen.

More news